HARMÅNGERS FRAMTIDSFOND ÖKAR!! Vi vänder oss till Er harmångersbor som vid uppvaktningar, begravningar och dyligt kan tänka sig Harmångers Framtidsfond som ett alternativ. Vår målsättning är att fonden skall växa och att vara en resurs för bidragssökare till  projekt som ska gagna befolkningen i Harmånger. Välkommen med ditt bidrag till Framtidsfondens spärrade bankgiro 257-5520 Hans U Bergvik är kassör för Harmångers Framtidsfond Telefon 070-60 88 527
Home Marknad Aktuellt Framtiden