Byalagets styrelse 2015 Ordförande: Anna-Lena Arousell-Berglund    070-598 39 34 Vice ordförande: Erling Selling Kassör: Karin Willing  0652-30055 Sekreterare: Roger Wester    073-0973 550  e-post roger.wester@hotmail.com Styrelsemedlem Berit Ekblom  0652-30520 Eva Morsk    070- 249 31 60 Göran Ekblom
Home Marknad Aktuellt Framtiden